Výstavy

Picasso v Jihlavě

19. září 2009 v 14:33 | krtek
Dům Gustava Mahlera, Jihlava
9. 9. 2009 - 7. 11. 2009

Výstava Picasso v Jihlavě představuje část sbírky Picassových plakátů, kterou od roku 1981 vlastní Muzeum umění v partnerském městě Heidenheim. Kromě plakátů se stěžejními motivy - býčí zápasy, keramika s arkádskými motivy a symbolika míru, byla sbírka od roku 1993 doplňována grafikou s podobnými tématy. Nabízí proto jedinečný pohled na jednu etapu vývoje Picassovi tvorby. Hlavními tématy jeho prací jsou ateliér, polibek, zátiší, matka a dítě, ale objevuje se také znázornění konfliktu mezi pohlavími (býk, kůň, toreadorka, dívka a Minotaurus). Z technik převažuje lept, litografie, akvatinta a linoryt. Expozice kvůli omezeným prostorám ze sbírky, obsahující přes 160 grafických listů, představuje pouze 56, které však údajně náleží k jejím vrcholným.

Benátské bienále

23. června 2009 v 17:58 | krtek
Skutečnost, že jsem nenašla žádnou aktuální českou stránku a dokonce ani článek (!), zabývající se benátským bienále, mě nutí zplodit tu alespoň základní info.

Benátské bienále má více než stoletou tradici a jedná se o jednu z nejprestižnějších mezinárodních kulturních akcí vůbec. Letošní 53. ročník s názvem Making Worlds (Tvoření světů) probíhá od 7. června do 22. listopadu 2009. Název má podle kurátora výstavy Daniela Birnbauma především zdůraznit proces tvoření. Umění představuje různé vize světa a pokud je bráno vážně, může být chápáno také jako cesta k jeho tvoření. Síla těchto vizí není závislá na druhu zpracování. Proto jsou zde přítomny všechny způsoby uměleckého vyjádření: video, film, performace, sochy, kresba a malba a živá představení. Making Worlds je výstava poháněná usilováním o prozkoumání světa kolem nás.

Každý ročník navštíví přes 300 000 návštěvníků z celého světa. Představeni jsou zde umělci z více než padesáti zemí. Z českých výtvarníků zde v pavilonu Giardini vystavuje Roman Ondrák. Za více než sto let existence bienále se tato akce rozrostla z původních několika málo prostor do téměř celých Benátek.

více informací na www.labiennale.orq

Tabulae pictae

22. června 2009 v 18:46 | krtek
Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
14. 5. 2009 - 27. 9. 2009

Výstava Tabulae pictae představuje výběr děl ze sbírky premonstrátského kláštera v Nové Říši, která vznikala v 18. a 19. století, za života osvícensky smýšlejícího opata Jana Nepomuckého Františka Pelikána (1793-1819). Po jeho smrti bylo v klášteře nalezeno 204 obrazů, z nichž většina zůstala do současné doby zachována.

Ohledně témat převažuje krajinomalba a žánrová malba nad biblickými tématy a zátiším. Zastoupeni jsou zde převážně středoevropští malíři, ale i několik Holanďanů, Vlámů nebo Italů.

Z prezentovaných umělců diváka patrně zaujme především jméno Petra Brandla a jeho díla U felčara a U mastičkářky. Dále pak např. Jakob Toorenvliet (Nerovný pár a Stařec a dívka), Antonína Kern (Kající se Máří Magdaléna), Pietro Muttoni zvaný della Vecchia (Meditace sv. Františka Serafínského), Christian Hilfgott Brand, Domenico Brandi, Johann Zagelmann nebo Gottfried Libalt.

Tour po pražských výstavách

18. června 2009 v 20:05 | krtek
Poměrně příjemně strávené ráno s Kohoutovou Bílou knihou o kauze Adam Juráček a kávou v nečekaně uloveném autobuse Student Agency. Ice tea za překvapivých 25 korun, pár cigaretek a Mladá fronta dnes v hospodě na Florenci. Tak začal den, kdy jsem se s kamarádkou vydala na cestu po několika pražských výstavách.


Staroměstská radnice - Filip Černý / Videoart
13. 05. 2009 - 26. 07. 2009

Rozostřené pohledy do krajiny, uměle působící interiéry se stále se opakujícími motivy. Filip Černý ve svých obrazech kombinuje klasické malířské postupy s americkou retuší a se sprejem a pracuje také s rastrovým motivem rozloženého obrazu. Na jediné videoprojekci výstavy je zachycena smějící se dívka, sledující půlkruhové plátno s modrými paprsky, směřujícími k ní. V horní místnosti galerie se nachází samostatná kolekce ženských prsů (Čuflíky, 2008 - 2009) umístěných po obvodu místnosti, svým tvarem připomínajících terče, či podle kurátora výstavy Petra Vaňouse dokonce naddimenzované vypínače spotřebičů.


Galerie hlavního města Prahy - Monument Transformace 1989 - 2009
28. 05. 2009 - 30. 08. 2009

Výstava se snaží reagovat na otázku "Co se stalo v České republice v průběhu dvaceti let po pádu komunistického režimu (1989-2009)?" a zároveň jde i o pokus získat odstup od bezprostředně prožitého (transfornace ČR) prostřednictvím zasazení naší zkušenosti do nové globální mapy transformací (Argentina, Indonésie, Jižní Korea, Portugalsko, Řecko, Španělsko, "Východní Evropa", atd.)
Z desítek autorů mě zaujal např. Erick Beltrán a jeho dílo Ergo sum, představující jakousi myšlenkovou mapu a osobní či společenský řád. K němu byly v galerii k dispozici dokonce celé noviny, zabývající se jím. Kateřina Šedá zaujala svou závěrečnou prací na pražské AVU nazvanou Nic tam není. Jednalo se o happening zapojující všechny obyvatele jedné vesnice do činností, které měli provádět všichni stejně a ve stejnou dobu (nákup, jídlo, večerka). Další autorkou, která stojí za zmínku je Peggy Meinfelderová, sběratelka věcí lidí z NDR, kteří po pádu berlínské zdi dostali 100 západních marek a nakoupili věci, o kterých snili. Každá z nich měla cedulku se svým příběhem.
Výstavu celkově hodnotím velmi pozitivně, podle mého názoru je však velmi nešťastné umísťovat do galerie desítky filmů, jejichž délka přesahuje 20 minut a divák je tedy nestihne shlédnout.


Rudolfinum - Damien Hirst / Život, smrt a láska

Výstavě Damiena Hirsta v prostorách pražského Rudolfina vévodí obrovský popelník o průměru okolo dvou metrů se spoustou vajglů a prázdných krabiček od cigaret, nacházející se hned v první místnosti. Dále obrazy Rakovina kůže a Pociťující lásku (motýli připíchnutí na modré ploše), Mučednictví sv. Petra jako skříň na chemické sklo postavená vzhůru nohama, obraz Leukémie vytvořený z několikacentimetrové vrstvy much zalitých v pryskyřici a Adam a Eva vystaveni, neboli muž a žena na nemocničních lehátkách, přikrytí plachtou s vystřiženým otvorem v místě přirození a uzavření ve skleněném kvádru.


Rudolfinum - Jiří Straka, Martin Eder, Jonathan Meese, Josef Bolf - Spodní proud

Galerie Rudolfinum představuje čtyři výtvarníky, narozené kolem roku 1970. Ve své tvorbě akcentují nadsázku a ironii, neomylný cit pro práci s kýčem, vynalézavě ukrývajícím osobní neřesti, stejně jako s temnými hlubinami strachu z neznámého. Každý z umělců používá zcela odlišné výtvarné prostředky výrazně podtrhující vyznění děl.

 
 

Reklama